Corona

Hier vindt je alle informatie over de Corona maatregelen voor onze vereniging.

De coronapandemie heeft forse impact op de Nederlandse sportwereld. Nadat we stap voor stap de handboogsport hebben kunnen hervatten, zijn we sinds 15 december 2020 in lockdown.

Volgens de maatregelen die gelden vanaf 16 maart is het toegestaan om onder voorwaarden weer buiten te sporten. Daarbij geldt dat te allen tijde 1,5 meter afstand dient te worden gehouden, ook tijdens het sporten (uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden en jongeren tot en met 26 jaar). De binnen accommodatie is gesloten en er geldt een avondklok van 22u00 tot 04u30.

Het volledige Corona protocol staat hieronder:

Het is voor jeugd en volwassenen vanaf 16 maart 2021 toegestaan om gebruik te maken van de buitenbaan van Concordia Zeeland. Het is van belang dat we hierbij voldoen aan de daaraan gestelde richtlijnen.

Algemene richtlijnen:

 • Bij klachten zoals, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging/koorts geldt: blijf thuis, ook voor kinderen als zij zelf klachten hebben.
 • Blijf ook thuis als iemand in het huishouden:
  • koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, of
  • getest wordt op het Coronavirus (COVID-19) totdat er een negatieve testuitslag is, of
  • positief getest is op het Coronavirus (COVID-19).
 • Niet opvolgen van deze spelregels betekent een risico op boetes, uitsluiten van deelname of het sluiten van de accommodatie.
 • De door RIVM aangegeven richtlijnen worden in acht genomen.
 • Als het protocol niet eenduidig is beslist het bestuur.
 • Hou altijd 1.5m afstand van schutters, begeleiders en trainers. Dit geldt op het hele terrein.
 • Uitzonderingen zijn:
  • Jongeren van 13 t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1.5m afstand van elkaar te houden, maar wel van volwassenen. Voor en na het sporten geldt wel de 1.5m afstand.
  • Jongeren t/m 12 jaar hoeven geen 1.5m afstand van anderen te houden en jongeren van 13 jaar en ouder ook niet van hen.
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen (1 baan met 4 schutters wordt gezien als 1 groep).
 • Er is altijd een toezichthouder met een opvallend hesje of band aanwezig, die controleert op naleving van de richtlijnen. Eventuele aanwijzingen moeten opgevolgd worden.
 • De toezichthouder heeft toegang tot het clubgebouw voor doelpakken en blazoenen.
 • Het clubgebouw blijft gesloten. Als uitzondering geldt toegang tot schiet- en EHBO materialen en in noodgeval gebruik van het toilet. Alleen het invalidetoilet mag gebruikt worden.
 • Breng eventueel wat te eten en drinken van huis mee aangezien de kantine is gesloten.
 • Neem na afloop alle meegebrachte spullen (materiaal, eten, drinken) mee naar huis.
 • Fietsen worden geparkeerd op de stoep voor het clubgebouw.
 • Auto’s worden geparkeerd op het verharde terrein voor het clubgebouw, links van de slagboom.
 • Jeugdleden die door de ouders worden gebracht, worden afgezet voor de slagboom en worden daar na afloop van de training weer opgehaald.
 • Bij de vereniging zijn buiten geen desinfectiematerialen enz. aanwezig voor de leden. Eventueel van thuis meebrengen.
 • Bij niet naleven van de richtlijnen kan het bestuur beslissen om je de toegang tot de training te ontzeggen of zal de buitenbaan worden gesloten. Overtredingen kunnen leiden tot hoge boetes voor de vereniging en de schutters zelf.

 

Schieten algemeen:

 • Het betreft vrij schieten, (jeugd)training onder begeleiding gaat vooralsnog niet door.
 • Er gelden geen specifieke trainingstijden. Via de Concordia groeps WhatsApp geeft een schutter aan wanneer hij/zij wil gaan schieten. Andere schutters kunnen aansluiten.
 • Voor aanvang van de training worden de banen opgesteld door de toezichthouder, minimaal 2m uit elkaar (hart op hart).
 • De schietafstanden zijn 18 meter en/of 25 meter.
 • Het is toegestaan om met 4 schutters een doelpak te delen, waarbij per baan 1 schutter tegelijk aan de meet staat. Schutters trekken zelf hun pijlen uit het doelpak.
 • De niet-schietende schutters wachten achter de wachtlijn met minimaal 1.5m tussenruimte.
 • Iedere schutter maakt gebruik van eigen boog en pijlen.
 • Schutters die geen eigen boog of pijlen hebben maken gebruik van clubmateriaal. Dat wordt verstrekt door de toezichthouder. Dit materiaal wordt niet door andere schutters gebruikt. Boog en pijlen worden voorzien van de naam van de schutter. Clubmateriaal wordt na afloop met water en zeep schoongemaakt door de toezichthouder.
 • Ruim het blazoen op na afloop van de training.
 • Berg na afloop van de training je eigen materiaal op.
 • Verlaat na de training het terrein. Toeschouwers en wachtenden worden niet toegelaten.
 • De toezichthouder is verantwoordelijk voor het opbergen van de doelpakken en het afsluiten van het clubgebouw.

Video: 150 jaar Concordia

Wie zijn wij?

MAAK KENNIS MET DE OUDSTE SPORTVERENIGING VAN ZEELAND

familiedag? bedrijfsuitje?

ARRANGEMENTEN MET SCHIETEN, SPELLETJES, ETEN EN DRINKEN

12 avonden proefschieten voor € 10

IS DE HANDBOOGSPORT IETS VOOR JOU?

© Copyright 2017 - Concordia Zeeland Handboogsport
X