Tot 19 januari 2021 mag er niet worden geschoten!
Het hieronder genoemde protocol is niet van toepassing tot in ieder geval 19 januari 2021.
Er mag weer worden geschoten
Concordia heeft toestemming van de gemeente gekregen om binnen te trainen voor alle leden. Daar willen we donderdag 2 juli mee starten.  Momenteel kunnen we alleen leden ontvangen, omdat we i.v.m. de richtlijnen onvoldoende begeleiding kunnen geven aan niet-leden. Jeugd- en seniorleden mogen gebruik maken van de binnenbanen onder strenge voorwaarden. Hiervoor is een protocol (zie hieronder) opgesteld waarin de spelregels staan beschreven. Lees het goed door voordat je gaat schieten.

Corona-protocol voor de binnenbaan van Handboogsportvereniging Concordia Zeeland

Het is voor jeugd en volwassenen vanaf 1 juli weer toegestaan om gebruik te maken van de binnen accommodatie van Concordia Zeeland. Het is van belang dat we hierbij voldoen aan de daaraan gestelde richtlijnen.

Algemene richtlijnen:

 • Bij klachten zoals, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging/koorts geldt nog steeds: blijf thuis. Dit geldt ook voor kinderen als zij zelf klachten hebben.
 • Blijf ook thuis als iemand in het huishouden:
  • koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, of
  • getest wordt op het Coronavirus (COVID-19) totdat er een negatieve testuitslag is, of
  • positief getest is op het Coronavirus (COVID-19).
 • Niet opvolgen van deze spelregels betekent een risico op boetes, uitsluiten van deelname of het sluiten van de accommodatie.
 • De door RIVM aangegeven richtlijnen worden in acht genomen.
 • Als het protocol niet eenduidig is beslist het bestuur.
 • In de accommodatie mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Bij gebruik van de accommodatie wordt continu voldoende geventileerd (geen recirculatie), eventueel door open zetten van de deuren.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder geldt 1.5m afstand van elkaar, ook tijdens sporten.
  • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1.5m afstand van elkaar te houden, maar wel van volwassenen.
  • Jongeren t/m 12 jaar hoeven geen 1.5m afstand van anderen te houden, en mensen vanaf 13 jaar en ouder ook niet van hen.
 • Voorkom onbedoeld rechtstreeks fysiek contact. Een trainer/jeugdbegeleider mag hulp verlenen ter noodzakelijke ondersteuning, mits het contact van korte duur is.
 • Er is altijd een aanspreekpunt aanwezig, de naam staat genoteerd op het whiteboard bij de ingang.
 • Het aanspreekpunt kan een jeugdbegeleider zijn, een bestuurslid of een lid dat hiervoor is aangewezen.
 • Het aanspreekpunt mag zelf meeschieten tijdens trainingen en wedstrijden, maar heeft ook de taak om toe te zien op naleving van de richtlijnen. Eventuele aanwijzingen moeten opgevolgd worden.
 • Fietsen worden geparkeerd op de stoep voor het clubgebouw.
 • Auto’s worden geparkeerd op het verharde terrein voor het clubgebouw.
 • Bij de ingang van de accommodatie is een duidelijke routing zichtbaar, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij betreden en verlaten van de accommodatie.
 • Was of desinfecteer de handen bij betreden en verlaten van de accommodatie.
 • Bij de vereniging zijn desinfectiematerialen enz. aanwezig voor de leden.
 • Aan het eind van een training of wedstrijd wordt de accommodatie schoongemaakt (deurklinken, tafels, bar, toiletruimtes).
 • De bar is gesloten voor in ieder geval de periode tot 11 november.
 • Tijdens de sluitingsperiode van de bar mogen consumpties voor eigen gebruik meegebracht worden.
 • In de wachtruimte staan de tafels ongeveer 3m uit elkaar voor voldoende ruime looppaden.
 • Tafels zijn voorzien van beperkt aantal stoelen die minimaal 1.5m uit elkaar staan.
 • Aan 1 tafel mogen maximaal 2 personen (of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat) binnen 1.5m van elkaar zitten.
 • Bij niet naleven van de richtlijnen kan het bestuur beslissen om je de toegang tot de training te ontzeggen of zal de accommodatie worden gesloten. Overtredingen kunnen leiden tot hoge boetes voor de vereniging en de schutters zelf.
 • Het Corona-protocol wordt gedeeld met de schutters en is zichtbaar opgehangen in de accommodatie.

Schieten jeugd t/m 18 jaar:

 • Trainingstijden voor jeugd t/m 18 jaar is donderdagavond van 18:30 tot 19:30 onder begeleiding van een jeugdbegeleider (tevens aanspreekpunt).
 • Tijdens de begeleiding van een (jeugd)schutter draagt de begeleider een mondmasker.
 • Jeugdleden die door de ouders worden gebracht, worden afgezet voor de slagboom en worden daar na afloop van de training weer opgehaald.

 

 

Schieten schutters vanaf 19 jaar:

 • Trainingstijden voor schutters vanaf 19 jaar zijn:
  • Donderdagavond vanaf 20:00
  • Zaterdagmiddag (tijd in onderling overleg)
  • Zondagochtend vanaf 09:30
 • Schutters dienen zich na het handwassen/desinfecteren in te schrijven op de intekenlijst. De intekenlijst zal bij de ingang komen te liggen waar ook de handen ontsmet kunnen worden. Het intekenen geldt voor zowel senioren als jeugdleden.
 • Met het invullen van de intekenlijst geef je aan dat je geen Coronaklachten hebt.
 • Mocht je na het invullen toch onverhoopt last krijgen, meld je dan af en blijf thuis. Het aanspreekpunt van Concordia checkt met behulp van de checklist nogmaals of je Coronaklachten hebt.
 • Krijg je binnen 7 dagen na een training Corona gerelateerde klachten of ben je positief getest op Corona, meldt dit bij het bestuur. Zij kunnen de overige aanwezige personen inlichten.

 

 

Schieten algemeen:

 • Trainingen en wedstrijden vinden plaats zonder publiek. Alleen coaches, begeleiders of vrijwilligers zijn naast actieve sporters welkom.
 • De schietposities en doelen staan op minimaal 1.5m afstand van elkaar.
 • De afstand tussen de schietlijn en de wachtlijn is ongeveer 3m. Dit gebied kan gebruikt worden als loop/wisselruimte en voor plaatsen van de bogen.
 • Het is toegestaan om met maximaal 4 schutters een doelpak te delen.
 • Per baan lopen maximaal 2 schutters naar de doelpak om punten te schrijven en pijlen te halen, waarbij vooraf de handen worden gedesinfecteerd.
 • De niet-schietende schutters wachten achter de wachtlijn met minimaal 1.5m tussenruimte.
 • Iedere schutter maakt gebruik van eigen boog en pijlen.
 • Schutters die geen eigen boog of pijlen hebben maken gebruik van clubmateriaal. Dat wordt verstrekt door het aanspreekpunt. Clubmateriaal wordt na afloop met water en zeep schoongemaakt door het aanspreekpunt.
 • Berg na afloop van de training of wedstrijd je eigen materiaal op.
 • Verlaat na afloop van de training of wedstrijd zo snel mogelijk de accommodatie.
 • Het aanspreekpunt is verantwoordelijk voor het afsluiten van het clubgebouw.

Bedankt voor je stem!

Bedankt voor je stem!

Keizerschieten en huldiging

Rabo ClubSupport

Rabobank Clubkas Campagne

Paasschutterstoernooi

Kersttoernooi Concordia

Video: 150 jaar Concordia

Finale Run-Archery Cup

Wie zijn wij?

MAAK KENNIS MET DE OUDSTE SPORTVERENIGING VAN ZEELAND

familiedag? bedrijfsuitje?

ARRANGEMENTEN MET SCHIETEN, SPELLETJES, ETEN EN DRINKEN

12 avonden proefschieten voor € 10

IS DE HANDBOOGSPORT IETS VOOR JOU?

© Copyright 2017 - Concordia Zeeland Handboogsport
X